Wyżywienie

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci

 

W skład posiłków dziennych wchodzą:

I śniadanie

II śniadanie

obiad (zupka + drugie danie)

Koszt posiłków za 1 dzień, od 01.09.2021 r. wynosi 8,50 zł

 

 

 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II