Wyżywienie

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci

 

W skład posiłków dziennych wchodzą:

I śniadanie (1,25 zł)

II śniadanie (1,25 zł)

obiad: zupka + drugie danie (7,50 zł)

Koszt posiłków za 1 dzień, od 14.11.2022 r. wynosi 10,00 zł

 

 

 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II