Rekrutacja

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

w Przedszkolu Prywatnym "Lipowy Zakątek"

 

Karty zgłoszeń dzieci przyjmujemy cały rok do 31.03. roku, w którym dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną.

Od 10.04.2024 r. dyrektor będzie informował telefonicznie rodziców o wynikach rekrutacji.

Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola "Lipowy Zakątek" w Zbąszyniu zostaną zaproszeni

na zebranie organizacyjne.

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola:

formularz PDF

 

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II