Dlaczego my?

Nasze przedszkole jest przedszkolem XXI wieku, w którym stwarzamy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby.

Kadra pedagogiczna systematycznie i z entuzjazmem doskonali posiadane umiejętności oraz podnosi kwalifikacje zawodowe, promuje placówkę poprzez działania twórcze; dostosowuje swoją pracę do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań dzieci oraz rodziców.

Nasze Przedszkole jest bezpieczne i dobrze wyposażone. Oferuje różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie. Zapewnia osiąganie sukcesów rozwojowych w sposób twórczy i aktywny.

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II