Czesne

Czesne w Przedszkolu Prywatnym "Lipowy Zakątek" jest rozłożone na 12 miesięcy w roku. Płatne jest z góry, do 5 dnia miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca pobytu dziecka.

Jesteśmy placówką nieferyjną, czynną cały rok.

Przy podpisaniu umowy o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierana jest opłata wpisowa

w wysokości 200,00 zł.

 

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • specjalistkę logopedkę w zakresie diagnozy oraz terapii logopedycznej (od 4 r.ż.)
 • realizację podstawy programowej
 • ubezpieczenie NNW
 • zajęcia dodatkowe
 • pomoce dydaktyczne
 • materiały plastyczne i techniczne
 • art. higieniczne
 • imprezy przedszkolne
 • spotkania z ciekawymi gośćmi
 • przedstawienia teatralne
 • koncerty Filharmonii
 • bliskie wyjazdy, wyjścia
 • drobne upominki świąteczne (Zajączek, Mikołaj)

Współpracujemy również z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Tomyślu.

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II