Czesne

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • realizację podstawy programowej
 • ubezpieczenie NNW
 • zajęcia dodatkowe
 • pomoce dydaktyczne
 • materiały plastyczne i techniczne
 • art. higieniczne
 • imprezy przedszkolne
 • spotkania z ciekawymi gośćmi
 • przedstawienia teatralne
 • koncerty Filharmonii
 • bliskie wyjazdy, wyjścia
 • drobne upominki świąteczne (Zajączek, Mikołaj)

Dodatkowo umożliwiamy Państwu dostęp do specjalisty:
  logopeda - diagnoza logopedyczna (od 4 r.ż.)

Współpracujemy również z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Nowym Tomyślu.

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem
stosunku człowieka do człowieka

Jan Paweł II